Reciklaza PET ambalaže


reciklaza-pet-ambalazePET ambalaža je prisutna svuda oko nas, a njenom preradom mogu se dobiti proizvodi za dalju upotrebu. Reciklažom proizvodimo PET regranulat odnosno PET regenerat najvišeg kvaliteta i najbolje cene.

Sta je reciklaza? Ona obuhvata: sakupljanje otpada, izdvajanje, preradu i izradu novog proizvoda. Otpad nije dovoljno samo smanjivati i izbegavati. Potrebno ga je razdvajati na mestu nastanka prema vrstama otpada, jer samo odvojeno sakupljeni otpad može se iskoristiti. Reciklaža PET ambalaže je skup aktivnosti kojima se obezbeđuje ponovno korišćenje otpadnih materijala.

Reciklaža se primenjuje sa tri osnovna principa tri slova R (RRR)

R - reduce - smanjiti
R - reuse - ponovo koristiti
R - recycle – reciklirati

Reciklažom se postižu sledeći ciljevi:

1. Štednja sirovinskih resursa (svi materijali potiču iz prirode i ima ih u ograničenim količinama)
2. Štednja energije (nema trošenja energije u primarnim procesima, kao ni u transportu koji te procese prati, a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju),
3. Zaštita životne sredine (otpadni materijali degradiraju životni ambijent, pa se reciklažom štiti životna sredina),
4. Otvaranje novih radnih mesta (procesi u reciklaži materijala podrazumevaju ulaganje znanja i rada, što stvara potrebu za radnim mestima).

Materijali za reciklažu

U pogledu mogućnosti ponovnog iskoršćenja, materijali mogu biti:

1. Reciklabilni (mogu se iskoristiti ponovnim vraćanjem u proces proizvodnje),
2. Nereciklabilni (ne mogu se vratiti u proces i koriste se za dobijanje energije - spaljivanjem ili se na ekološki bezbedan način skladište),
3. Opasni – hazardni (materijali koji su štetni za čoveka i njegovo okruženje),
4. Bezopasni (materijali koji nisu štetni za čoveka i njegovo okruženje).

U našoj okolini svakodnevno nastaju velike količine otpada koji bi mogao biti recikliriran.

Organizovanim sakupljanjem te vrste otpada mogli biste da date svoj lični doprinos za očuvanje životne sredine, kao i da ostvarite određene finansijske dobitke, pa možete pogledati naše otkupne cene PET ambalaže.

Ako želite, možete da nam se priključite i postanete sakupljač otpada. A ukoliko kod vas već postoji prikupljena PET ambalaža, kontaktirajte nas na mail valentina.jovanovic@jugoplastic.com, a naša obaveza će biti otkup i reciklaža otpadnog materijala.

Ukoliko imate neko pitanje za stručan tim fabrike za otkup i reciklažu plastike PET Reciklaža, postavite ga na sajtu preko linka Reciklaza Srbija.

Podelite ovu stranicu sa prijateljima