PET plastične flaše


Nekoliko bitnih pojmova koji bi morali znati u vezi sakupljanja PET flaša:

1. Masa jedne flaše:..................................................................................oko 50 grama (zapr. 2l.)
2. Zapremina klasičnog kontejnera...........................................................1,5 m3 ili oko 20 kg flaša
3. Statistički dnevni utrošak PET flaša u Srbiji..........................................1 flaša po glavi stanovnika

Gornja statistika znači da će region od 100.000 ljudi dnevno generisati oko 100.000 flaša ili 5.000 kg. otpada ili 250 punih kontejnera! Naravno, govorimo o idealnim brojevima i 100% diferencijaciji PET (može i ostalih plastičnih flaša) od ostalog otpada. Realne brojeve možemo umanjiti za oko 30% jer je Italija nakon 2 godine uređenog sistema diferenciranog sakupljanja otpada uspela da reciklažu dovede na nivo od 80% ukupnog otpada.

Šta sve ovo znači za sakupljača PET flaša? Da bi imao ekonomske isplativosti, mora pokriti teritoriju od 100.000 stanovnika sa još nekoliko preduzeća koja generišu PET otpad