Proces reciklaže PET boca


Naša kompanija obavlja kompletan proces reciklaže PET ambalaže, odnosno pretvaranje otpadnog materijala u novi proizvod i njegovo ponovno korišćenje. Sam proces recikliranja možemo podeliti u tri dela:
  1. Sakupljanje PET boca, otkup i transport do pogona za reciklažu.
  2. Sortiranje po boji i sastavu.
  3. Pranje i izdvajanje PET-a od ostalih materijala.
  4. Mehaničko mlevenje prikupljenog PET-a do nivoa PET flekica.
  5. Hlađenje, sušenje i pakovanje u džambo vreće.
  6. Dobijanje finalnih proizvoda.

Prikupljanje, otkup i prerada PET boca

PrikupljanjeOtkup i transport: Upotrebljene PET boce kupujemo i preuzimamo od sakupljača i lokalnih komunalnih deponija koji ih pakuju u bale. Presovanje (baliranje) ambalažnog otpada se vrši radi jeftinijeg i lakšeg transporta, jer se u 1m3 nalazi oko 10kg nepresovanih PET boca. Nakon dovoženja baliranog otpada preradjivač isti mora debalirati radi dalje prerade.
Filtriranje Sortiranje i razvrstavanje: U fabrici, sakupljene boce prvo odvajamo od ostalih vrsta plastike. Zatim se u prvom delu pogona za reciklažu, prikupljene boce odvajaju po boji i polimeru (sastavu) i uklanjaju etikete (gde je to moguće). Uklanjaju se poklopci i prstenovi oko flaša, obzirom da se uglavnom proizvode od polipropilena, a zatim se uvode u poseban proces reciklaže.
pranjePranje i izdvajanje: Boce peremo kako bi se uklonila preostala površinska kontaminacija i svi nekompatibilni polimeri, odnosno materijali koji plutaju po vodi pri procesu koji se uobičajeno naziva "proces plivanja i tonjenja". PET je teži od vode tako da će on potonuti, a svi preostali materijali će ostati na površini tako da se lako mogu prikupiti i izdvojiti. 
usitnjavanjeUsitnjavanje: Boce putuju iz uređaja za pranje prema granulatoru gde se usitnjavaju i oblikuju u flekice. Flekice (flakes) sušimo i čuvamo u silosu, a zatim usmeravamo u kompaktor i ekstruder, pri čemu kreiramo reciklirani materijal u obliku špageta.
hladjenje i susenje Hlađenje, sušenje i pakovanje: Po hlađenju, vrši se sušenje plastike, a regranulat pakujemo u džambo vreće i otpremamo ih u vidu sirovine koja je spremna za upotrebu u proizvodnji novih PET proizvoda.
hladjenje i susenjeGotov proizvod, je očišćeni PET koji se često naziva reciklirani PET ili skraćeno rPET. Koristi se za izradu plastičnih proizvoda kao što su: dušeci, jastuci, vreće za spavanje, tepisi ili punjenje za jakne i prekrivače. Tanka plastika ima dobre izolacione osobine tako da se koristi i pri izolaciji krovova. Tokom 2011. godine sve više rPET-a će biti korišćeno za izradu PET ambalaže za pića što se naziva "Reciklaža od flaše do flaše".


Kako da nam se priključite?

Ako želite da se bavite sakupljanjem PET ambalaže možete postati deo sakupljačke mreže. Da bi postali naš partner kliknite na link sakupljači plastike popunite priloženi formular.

Ukoliko ste već sakupili PET ambalažu pošaljite nam mail ili nas pozovite na telefon 0800085085 odmah ćemo odmah dogovoriti otkup plastike. Biće vam obezbeđena najbolja otkupna cena PET ambalaže