U reciklaži 10000 radnih mesta

11.06.2010.
Plan je da se tako stvori nova industrijska grana u Srbiji koja do sada gotovo da nije postojala, rekao je Dulić.

On dodaje da se u Sbiji godišnje „proizvede” do 600.000 tona ambalaže i ambalažnog otpada koji je završavao do sada na deponijama ili u prirodi.

Ministar Dulić je u Nišu prisustvovao početku akcije upravljanju  ambalažnim otpadom i sistema za reciklažu tog otpada koju će sprovoditi organizacija Sekopak koju su osnovale kompanije iz Srbije.

Dulić je rekao da će ove godine biti obuhvaćeno pet odsto ukupnog ambalažnog otpada.
Svake godine taj procenat će se povećavati za po pet odsto, tako da će 2014. biti reciklažom obuhvaćeno 30 odsto ukupnpg ambalažnog otpada u Srbiji„, kazao je on.

Ministar je najavio da će svaki grad imati specijalne kontejnereza separaciju ambalažnog otpada koji će se u reciklažnim dvorištima odvajati kao posebne sirovine. Dulić je kazao da je u Srbiji reciklažom „pokriveno” upravljanje automobilskim gumama, radi se na završetku sistema za reciklažu akumulatora i električnog otpada.

Dulić kaže da će Srbija u narednih nekoliko godina biti zemlja koja će gotovo celokupan otpad koji generiše reciklirati na svojoj teritoriji.

Izvor: B92.net

PET Reciklaža je jedna od kompanija u Srbiji koja se bavi sakupljanjem i reciklažom PET-a. Za otkup plastike pozovite 018 4892003.