Reciklaža

30.05.2011.
Reciklaža je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje.
Proces reziklaže uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorišćenih stvari ili materijala.
Veoma je važno najpre odvojiti otpad u zavisnosti od vrste otpadaka.
Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.
U recikliranje spada sve što može ponovo da se iskoristi, a da se ne baci.
Bez uvođenja reciklaže u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav celovit sistem upravljanja otpadom.

Šta sve može da se reciklira?
Da se reciklira može gotovo sve : staklo, papir, karton, aluminijum, gvožđe, plastika, keramika...
Ukoliko vi imate materijal za reciklažu popunite formular na linku Cena PET Ambalaže ili nas pozovite na broj 0800/085085 i prijavite otpad
Više detalja vezano za otkup PET ambalaže pročitajte na linku Otkup PET Ambalaže

Kako se reciklira?
  • Novinski papir može da se reciklira najmanje 7 puta
  • Kartonska ambalaža se uglavnom pravi od recikliranog papira, kao i novine.

Plastika:

  • Vreme razgradnje otpadne plasitke je veoma dugo, od 100 od 1000 godina, zato je potrebno da se plastika odvojeno sakuplja od ostalog ambalažnog otpada, jer ona može veoma uspešno da se reciklira. Ovo prevenstveno važi za PET ambalažu u kojoj kupujemo mineralnu vodu, osvežavajuća pića, prehrambene proizvode, ulja i sl.
Staklo:
  • Sakupljeni stakleni otpad se iz kontejnera odnosi u fabrike za proizvodnju stakla, gde se sortira po boji, zatim pere sa se uklone nečistoće. Tako sortirano i oprano staklo se dalje usitnjava, i meša sa novim sirovinama, (pesak, voda, kreč) i tokom proizvodnog procesa zagreva na 1600 stepeni. Nakon toga se proizvedeno staklo automatski duva, odnosno istiskuje u kalupe, na kraju procesa nastaje nova boca.
Metal:
  • Aluminijum, čelik, bakar i drugi metali su posebno vredne vrste otpada jer spadaju u neobnovljive prirodne resurse. Većinu metala je moguće preraditi.
  • Na primer konzerve su većinom od aluminijuma. Proizvodnjom novog od starog aluminijuma uštedi se i do 95% energije.
  • Reciklažom limenki mogu nastati metalni delovi mašine za veš, ili delovi za automobile, dok se proizvedeni reciklirani čelik koristi za izradu autokaroserija, čeličnih nosača ili delova motora.
Ukoliko želite da postanete licencirani sakupljač priključite se našoj sakupljačkoj mreži, prijavu popunite na linku PET ambalaža prodaja. Mi ćemo vas odmah kontaktirati za otkup plastike.
Podatke firme možete pronaći na linku PET Reciklaža