Proces baliranja i reciklaže PET ambalaže

30.01.2013.
presa-za-baliranje-pet-abmalazeAmbalažni otpad predstavlja materijal koji se koristi u proizvodnom ciklusu kako bi se pakovala i transportovala roba široke potrošnje.

Šta se dešava sa ambalažom kada iskoristimo njen sadržaj?

Ona uglavnom završava kao otpad onog trenutka kada ispraznimo njen sadržaj ili kada se određena kupljena roba otpakuje. Kada nekoliko miliona ljudi, zadovoljavajući svoje potrebe, dnevno napravi do dva kilograma otpada po samo jednom čoveku dobijamo zabrinjavajuću računicu koja nas upućuje na zaključak da je neophodno promeniti navike u proizvodno-potrošačkim odnosima.

Baliranje PET ambalaže

Kada je reciklaža PET ambalaže u pitanju proces reciklaže uključuje i presovanje (baliranje) ambalažnog otpada, transport u pogon za preradu i debaliranje istog. Balirana- presovana ambalaža je u vidu bala (težina od 30 kgr. pa naviše) i dobija se uz pomoć hidrauličke prese. Ukoliko separacija nije izvršena pre samog baliranja, PET boce se u fazi debaliranja odvajaju po bojama, a zatim dalje prerađuju sve do nivoa finalnog proizvoda koji se ponovo plasira na tržište i dalje upotrebljava. Reciklaža je dakle, jedan zatvoren ciklus proizvoda, pa se može reći i da reciklaža prati životni vek proizvoda.

Budite deo našeg tima

Ako želite, možete da nam se priključite i postanete sakupljač otpada. A ukoliko kod vas već postoji prikupljena PET ambalaža, kontaktirajte nas na mail office@petreciklaza.com, a naša obaveza će biti otkup i reciklaža otpadnog materijala.