Period raspadanja PET flaša

28.05.2010.
Ne može se sa sigurnošću utvrditi period raspadanja ili degradacije PET flaša.

Mogu se čuti priče da je to i do 600 godina, ali niko nije dočekao toliko da to i potvrdi. Kako na PET degradirajuće deluje sunce, u tehnološkom pogledu i jedna godina na suncu PET flaša degradira toliko da je dalja upotreba PET regenerata ograničena. Prema tome može se predpostaviti da će period raspadanja PET flaša u delovima Australije ili Obale Slonovače biti i 5 do 10 godina.

Proračuni sa analogijom perioda degradacije nekih drugih materijala nije poželjna ni moguća, jer je PET ipak sintetički materijal, a uveliko zavisi od uslova u kojim se degradacija odvija. Postoje preduzeća koja tvrde da mogu zbrinuti PET flaše deponujući ih na deponijama sa ostalim otpadom i dodavajući aditive koji će degradirati flaše 100% za 10 godina. Krajnje je neozbiljno tvrditi da je period raspadanja tačno određen uzevši u obzir da se i recepture za materijal za PET flaše stalno menjaju i unapređuju.

Ukoliko imate plastičan otpad, za otkup plastike pozovite PET Reciklažu na 018 4892003 ili pošaljite mail na office@petreciklaza.com.