PVC - jedan od najvećih ekoloških problema

1.07.2011.
PVC je skraćenica od polivinil – hlorid. Pripada tipu polimera proizvedenih od petroleuma ili prirodnog gasa i soli.

PVC-hemijska-formula

PVC (V) je retka vrsta plastike koja sadrži atome hlora (Cl). Zbog toga što sadrži hlor, tačka topljenja PVC-a je veoma visoka (100–260 °C) tako da u slučaju izbijanja požara materijal ispoljava osobinu samogasivosti. PVC se lako razlaže pri veoma visokim temperaturama proizvodeći hlorovodoničnu kiselinu i korozivni gas za razliku od drugih polimera. Zbog ovih korisnih nusproizvoda, koji mogu dalje da se eksploatišu, cena PVC materijala je relativno niska.


Polivinil hlorid
je otkriven prvi put 1835. godine, ali je u komercijalne svrhe počeo da se koristi tek početkom XX veka, a poslednjih 20-30 godina postaje jedna od najkorišćenijih plastika (nakon polietilena - PE) zbog svoje velike prilagodljivosti i niske cene.

Polivinilhlorid ima veoma široku upotrebu u mnogim sektorima građevinarstva (prozorski profili, profili za vrata, ventilaciona instalacija i vodovodna i kanalizaciona instalacija, zatim za zaštitu i oblaganje zidova, podova i krovova), u industriji za pakovanje i umotavanje (poklopci za flaše, kese, folije za pakovanje), u medicini (kese za krv, epruvete za serume, hirurške rukavice, kateteri za srce), u proizvonji elektro - materijala (izolatori od visokog napona, omoti za optička vlakna), u auto - industriji (folija - izolatori za staklo, brisači, unutrašnjost automobila, podne prostirke) i u druge svrhe (proizvodnja igračaka, sportskih materijala, veštačke kože, proizvodnja kreditnih kartica).

Međutim, upravo zbog svoje široke rasprostranjenosti u svim oblastima života, PVC je jedan od najvećih ekoloških problema, čemu doprinosi i njegova toksičnost u svim fazama: od proizvodnje, preko upotrebe do odlaganja.

Nusproizvod proizvodnje PVC-a su dioksini koji spadaju među najtoksičnije hemijske supstance. Već u izuzetno malim količinama uzrokuju tumore, bolesti štitne žlezde, smanjenje imuniteta, dijabetes, kožne probleme i umanjuju reproduktivne sposobnosti.

Zbog zabrinutosti za životnu sredinu i zbog otrovnih osobina PVC-a, ova vrsta plastike često se reciklira, a kao oznaka za reciklažu se koristi broj 3.

Osnovna delatnost kojom se PET Reciklaža bavi je prikupljanje i otkup pet ambalaže, a zatim i reciklaža plastike.
Da saznate više o nama ili o tome kako se odvija naš proces reciklaže, pošaljite nam mail na office@petreciklaza.com ili pozovite 018 4892003.
A ukoliko želite da se priključite našoj prikupljačkoj mreži i doprinesete očuvanju životne sredine, popunite formular na linku Kako postati sakupljač plastike. Mi ćemo vas odmah kontaktirati za otkup plastike.