Vesti

Uredba o utvrdjivanju plana smanjivanja ambalaznog otpada

08.08.2010.
Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), na predlog ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, Vlada donosi

Sekopak Beograd poručuje: Reciklirajte, ili ćete plaćati debele kazne

31.07.2010.
Srpski proizvođači i uvoznici će od 23. maja 2010. godine morati da angažuju operatere za sakupljanje ambalažnog otpada

Sekopak davalac Zelene tacke

29.07.2010.
Sekopak, organizacija koja se bavi odgovornim upravljanjem ambalažnim otpadom, potpisala je ugovor o sticanju prava na korišcenje znaka Zelena tačka

Sekopak Srbija, upravljanje ambalaznim otpadom

29.07.2010.
Sekopak, organizacija osnovana od strane srpske privrede koja se bavi upravljanjem ambalažnim otpadom, potpisala je danas Ugovor o uspostavljanju novog sistema za upravljanje svim vrstama ambalažnog otpada za Grad Niš, sa Javnim komunalnim preduzećem Medijana i Gradom Nišem.