Sekopak Beograd poručuje: Reciklirajte, ili ćete plaćati debele kazne

31.07.2010.
Srpski proizvođači i uvoznici će od 23. maja 2010. godine morati da angažuju operatere za sakupljanje ambalažnog otpada ili će u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu plaćati kazne i do milion dinara.

Obaveza proizvođača i izvoznika je da do kraja godine organizuju prikupljanje i recikliranje do pet odsto svoje ambalaže, navela je u razgovoru Rebeka Božović, generalni sekretar Sekopaka - organizacije za upravljanje ambalažnim otpadom.

Na ovaj način se domaća industrija tako priprema za primenu principa "produžene odgovornosti proizvođača". To znači da proizvođač, paker ili punilac ambalaže koji plasira svoju robu na tržište nije više samo u obavezi da njegov proizvod bude bezbedan, već i da doprinese da se iskorišćena ambalaža, u određenom procentu, ponovo upotrebi i reciklira.

Srbija se opredelila za model prikupljanja i recikliranja ambalažnog otpada koji postoji u zemljama Evropske unije, a tu problematiku regulisao je Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu koji je u Srbiji stupio na snagu u maju 2009. godine.

Da bi čitav sistem funkcionisao i privatni sakupljači, operateri, komunalna preduzeća i reciklažna industrija treba da do 23. maja dobiju nove dozvole za rad od države.

Industrija će za svoje potrebe angažovati operatere, poput Sekopaka, da za njih sakupljaju ambalažni otpad i da upravljaju njime.
PET Reciklaža fabrika se bavi sakupljanjem i reciklažom PET ambalaže. Za otkup plastike pozovite 018 4892003 ili pošaljite mail na office@petreciklaza.com.