Šta je to BPA i kako utiče na ljudsko zdravlje?

7.07.2011.
Što je BPA ( bisfenol A)?
 
Bisphenol A (BPA) je hemijski spoj koji se prvenstveno koristi u proizvodnji polikarbonatne plastike i epoksidnih smola. A polikarbonatna plastika se koristi u proizvodnji proizvoda za svakodnevnu upotrebu, kao što su bočice za bebe, boce za vodu, sokove, pivo, zatim se koristi za proizvodnju raznih medicinskih uređaja, sportske opreme...

Vršen je veliki broj istraživanja o tome kakav je uticaj BPA na zdravlje ljudi i ona su pokazala da Bisfenol A ima štetno dejstvo i da dovodi do sledećih oboljenja:
 
1. Oštećuje jetru i imunološki sistem
2. Narušava ravnotežu hormona štitne žlezde
3. U fetusa može uzrokovati smetnje u razvoju mozga
4. Kod dece izaziva: poremećaj u pažnji, učenju i pamćenju i izaziva sindrom hiperaktivnosti
5. Kako je reč o polnom hormonu, uočen je pad broja spermatozoida, tumor testisa ili dojke, feminizacija muškaraca
6. Dijabetes

bisfenol-aIako su mnogobrojna istraživanja pokazala da postoji velika opasnost od upotrebe plastične ambalaže u svakodnevnom životu na ljudsko zdravlje, kako to još uvek nije dokazano, BPA se i dalje najviše koristi za proizvodnju plastike, jer je jeftin, lagan, izdržljiv materijal, a ima svojstva koja drugi materijali nemaju, pa su proizvodi koji ga sadrže veoma otporni na napukline i razbijanje.
 
Proizvodima koji sadrže u sebi BPA, na dnu je utisnuta sedmica, tj. broj 7. Iako je ova plastična ambalaža lako prepoznatljiva, veoma je teško izbeći korišćenje pića i hrane koja se čuva u njoj. Zato je nakon korišćenja bitno da se prazne plastične boce sačuvaju i odlože u specijalne kontejnere u kojima treba da se prikuplja samo PET ambalaža, kako bi se izvršila reciklaža plastike i očuvala životna sredina od nagomilavanja otpada.

Za otkup plastike pozovite PET Reciklaža na 018 4892003 ili pošaljite mail na office@petreciklaza.com.