Sekopak davalac Zelene tacke

29.07.2010.
Sekopak je postao organizacija koja ima pravo zastupanja simbola Zelena tačka na srpskom tržištu, a zadatak će joj biti da pomogne domaćim kompanijama da ispune svoju zakonsku obavezu - vraćanje u proces ponovnog iskorišćenja određenog procenta ambalažnog otpada koji plasiraju na tržište. Sekopak će članstvom u Pro Europe organizaciji, omogućiti i olakšan uvoz i izvoz proizvoda svojim klijentima, koji nose oznaku „Zelena tačka“.

Pro Europe je panevropska organizacija koja okuplja oko 150.000 kompanija kroz evropske sisteme za ponovno iskorišcenje, a „Zelena tačka“ je njihov finansijski simbol. Ovaj simbol govori o tome da je za ambalažu koja tu oznaku nosi plaćena nadoknada za njeno zbrinjavanje nakon upotrebe. Kompanije će na ovaj način delom finansirati posao sakupljanja, sortiranja i reciklaže i ponovnog iskorišcenja ambalažnog otpada u skladu sa srpskim zakonima i demonstrirati svoju odgovornost prema životnoj sredini.

PET Reciklaža se bavi sakupljanjem i reciklažom PET ambalaže. Za otkup plastike pozovite 018 4892003 ili pošaljite mail na office@petreciklaza.com.