Sekopak Srbija, upravljanje ambalaznim otpadom

29.07.2010.
Sekopak, organizacija osnovana od strane srpske privrede koja se bavi upravljanjem ambalažnim otpadom, potpisala je danas Ugovor o uspostavljanju novog sistema za upravljanje svim vrstama ambalažnog otpada za Grad Niš, sa Javnim komunalnim preduzećem Medijana i Gradom.

Tim ugovorom, Sekopak, Grad Niš kao i JKP Medijana, uspostavljaju sistem za upravljanje svim vrstama ambalažnog otpada tj. uvode primarno razvrstavanje svih vrsta ambalažnog otpada: plastike, papira, kartona, stakla, drveta i svih metala, od strane građana, industrije i komercijalnog sektora. Sekopak, kao organizacija odgovornih kompanija koje plasiraju robu široke potrošnje na tržište Srbije, time se obavezala da finansijski podrži aktivnosti komunalnog preduzeća u gradu Nišu, a koje se tiču sakupljanja, razvrstavanja, baliranja, transporta i reciklaže ambalažnog otpada.

U ime grada Niša, Ugovor je potpisao gradonačelnik Mr. Miloš Simonović i direktor JKP Medijana Dragan Radisavljević, dok su ispred Sekopak-a Ugovor potpisali Rebeka Božović, generalni sekretar i Miroslav Premović, menadžer operacija. Tom prilikom su svi potpisnici Ugovora istakli da je cilj ovog posla da se građanima Niša ponudi mogućnost razvrstavanja kućnog otpada radi njegove dalje prerade, odnosno reciklaže.

Gradonačelnik Niša Mr. Miloš Simonović, istakao je da će se u Nišu zajedničkim snagama potpisnika građani upoznati sa svim prednostima učešća u reciklaži kroz razvrstavanje njihovog kućnog otpada, čime će Grad Niš i životna sredina postati čistiji.

“Ovim Ugovorom, Sekopak nastavlja još od 2006. započet posao stabilizacije sistema reciklaže u Srbiji i na taj način doprinosi daljem ispunjavanju nacionalnih ciljeva koje je država postavila na polju saniranja ambalažnog otpada. Treba naglasiti, da rok za usklađivanje sa usvojenim zakonima o otpadu i ambalažnim otpadom, ističe krajem maja 2010. godine, a da je do sada ovaj Ugovor potpisan sa gradom Leskovcem i okolnim opštinama (Lebane, Medveđa, Vlasotince, Vladičin Han i Crna Trava), a sada je tu i Grad Niš, ali da se očekuje veoma uskoro da se ovom sistemu priključe i ostali gradovi u Srbiji”, istakla je Rebeka Božović, generalni sekretar Sekopak-a.

PET Reciklaža fabrika
se bavi otkupom i reciklažom PET ambalaže. Ukoliko želite da se pridružite našoj sakupljačkoj mreži, plastičnu ambalažu možete sakupljati i individualno i preko firme. Detaljnije informacije kako da nam se što brže i jednostavnije priključite pročitajte na linkovima:
Kada sakupite otpad, javite nam se putem telefona 018 4892003 ili popunite svojim podacima formular na linku Besplatan odvoz PET ambalaže. Mi ćemo organizovati i obaviti otkup plastike koju ste sakupili i obezbediti vam najbolje otkupne cene PET-a.