Reciklaža limenki

15.04.2011.

Od čega se prave limenke?

Limenke se najčešće prave od aluminijuma, koji je otkriven pre 200 godina i nalazimo ga u obliku aluminijum-oksida ili alumina. Aluminijske limenke se koriste kao ambalaža za većinu sokova kao i za pakovanje piva. Takođe, limenke se mogu praviti i od čelika.

Otkup limenki

Limenke od soka i ostalih napitaka, konzerve od hrane i metalna ambalaža se vrlo često bacaju i predstavljaju teško uništiv otpad, ali koji sa druge strane može da se veoma uspešno reciklira. Na taj način se smanjuje količina otpada na deponijama, a istovremeno se pomaže i očuvanje životne sredine, prirodnih resursa i energije.
Posle izdvajanja od ostalog otpada, aluminijumske i čelične limenke se presuju i sabijaju u posebnim mašinama, a potom posebnim metodama rada, tope i prerađuju. Aluminijum i čelik mogu da se recikliraju u potpunosti, neograničeni broj puta, bez gubitaka u kvalitetu a sa uštedom od 95% energije u odnosu na dobijanje aluminijuma iz boksita. Za izradu ove limenke iz sirovine potroši se toliko energije koliko bi se potrošilo za recikliranje 20 limenki.

Ukoliko ste sakupili limenke, popunite svojim podacima Formular za otkup otpada i mi ćemo vas kontaktirati radi daljeg dogovora, a vršimo i otkup plastike.
A ako tek planirate da počnete da se bavite poslom sakupljanja otpada, na linku Želim da postanem sakupljač pročitajte informacije o načinu kako to možete najlakše i najbrže uraditi.

Reciklaza-limenki

Reciklaža limenki u svetu

U Evropi najdalje u reciklaži su otišle skandinavske zemlje. Kod njih je procenat reciklaže aluminijumskih limenki veći od 80%. U Španiji, Nemačkoj, Poljskoj, Turskoj, taj procenat je između 50 i 60% , dok Britanija, Italija, Francuska i Grčka recikliraju do 50% limenki sa tržišta.

Lidersku poziciju u svetu zauzima Brazil. U ovoj zemlji 97% limenki živi večnim životom zahvaljujući sakupljanju i reciklaži. Slede Japan, Kanada. Objašnjenje za uspeh Brazila u prikupljanju i reciklaži limenki jeste da je upravo nezaposlenost podstakla novu industrijsku granu od koje živi 160.000 ljudi. 


Zasto je važno reciklirati limenke?

Recikliranjem 1 kg aluminijumskih limenki može da se sačuva 8 kg boksita (rude) 4 kg hemijskih produkata i 14 kW struje. Reciklaža limenki smanjuje potrošnju prirodnih resursa, a ujedno se smanjuje i količina otpada koji nastaje u domaćinstvu. U poređenju sa proizvodnjom od primarnog aluminijuma iz boksita, putem reciklaže moguće je da se uštedi 95% potrebne energije, da se smanji ispuštanje CO2 (gas efekta staklene bašte) za 95% i da se uštedi 97% vode. Reciklaža aluminijumskih limenki za piće, takođe, značajno smanjuje potrebu za osnovnom sirovinom, boksitom. Svaka tona reciklirane čelične ambalaže umanji količinu čvrstog otpada za 1,28 tona, i uštedi 40% vode i 85% energije koji su potrebni za proizvodnju nove čelične ambalaže. Reciklaža čeličnih limenki umanjuje i izduvne gasove za 86% i zagađenje voda za 7%.

Korisni linkovi:
Opširnije o ambalaži za jednokratnu upotrebu pročitajte na linku PET
Ukoliko imate plastični otpad o otkupu se bliže informišite na linku Otkup PET ambalaže